Libochovice.eu | Libochovice.cz |         
 staré pohlednice
město
Házmburk

 
 státní zámek
zámek Libochovice
historie zámku
interiéry zámku
zámecký park
zámečtí pávi
historie parku
zámecký skleník
 
 hrad Házmburk
hrad Házmburk
historie Házmburku
nedobytný Házmburk
Házmburské katastrofy
 
 město Libochovice
památky ve městě
židovská čtvrť
svatovavřinecká pouť
turistická mapka
cyklistické stezky
koupání
z historie města
majitelé panství
staré pohlednice
historická mapka
 
 život města
město
kultura
spolky
sport
politika
školy
adresář firem
ostatní instituce
předpověď počasí
ubytování
doprava
katalog služeb
úřady
reality
odpady
internet
 
 blízké okolí
hrad Šebín
 
 Libochovice.eu
o nás
příjem inzerce
 
 

 

posunutí půdy v r. 1900 (pohlednice)

Sesuv půdy na Házmburku

Pošinutí půdy v obci Klapé.

"Dne 8. a 9. dubna 1898, bylo následkem pošinutí vrchu, na němž se nalézá zřícenina hradu Hazmburka, 26 obydlených stavení, škola a 6 stodol úplně zničeno."

Posouvání půdy v obci Klapí.

"Dne 11. a 12. dubna 1900 bylo následkem pošinutí půdy na vrchu, na němž se nalézá zřícenina hradu Hazmburka, 52 stavení úplně zničeno a 15 z velké části poškozeno."

Ekologické katastrofy
Emil Hadač, vydal Horizont, 1987 (úryvek z knihy)

(kniha popisuje celosvětový přehled ekologických katastrof od narušení rovnováhy v přírodě až po jaderné nebezpečí s uvedením příkladů a fotografií)

posunutí půdy v Klapém (pohlednice)

(str. 53) ... Důsledky vykácení lesů pocítili často už naši předkové. V době   kdy byla zakládána sídla na jižní Moravě v období Říše velkomoravské, nebylo po rozsáhlých bažinách a pravidelných záplavách ani památky. Když byly vykáceny lesy v hornim povodí moravských řek stoupl obsah splavenin a dolní části toků se začaly zanášet, zdvihla se hladina ,spodní vody a vznikaly močály. Tam, kde byly v horách vykáceny lesy a změněny v pastviny,  Jako příklad můžeme uvést povodně v Krkonoších ve dnech 29. až 30. 7. 1897. Tehdy naměřili na Sněžce 239,2 mm srážek, za dva dny tedy napršelo tolik, co jindy za 75 dní. Labe se silně rozvodnilo a devastovalo Špindlerův Mlýn, Vrchlabí a Hostinné. Při této velké vodě zahynulo 120 lidí. Komise, která tuto katastrofu vyšetřovala, došla zřejmě k závěru, že horské svahy po vykácení vysokokmenného lesa a kosodřeviny nestačily zadržet záplavu, a proto byl 27. 7. 1898 vydán zákon, jímž dostalo lesotechnické odděleni hrazení posunutí půdy v r. 1898 (pohlednice) bystřin úkol zalesnit holé stráně a upevnit koryta bystřin. Stromy svými kořeny upevňují svahové hlíny a zabraňují tak sesuvům jednak touto mechanickou cestou, jednak i regulací pohybu vody v půdě. Po vykácení lesa může sesuv půdy způsobit nemalé škody.

Tyto sesuvy se zpravidla chápou jako přírodní katastrofy a za hlavního viníka se označuje voda, která pronikne až na nepropustné podloží a po takto vzniklé kluzné ploše se dá do pohybu celé nadloží. Jenže při těchto katastrofách je velmi často hlavním viníkem člověk sám, protože vykácením lesa narušil stabilitu a vodní režim území. Voda, kterou dříve odpaříl les, pronikla až na kluznou plochu a podmínila sesuv. I u nás je známa řada sesuvů, které způsobily značné škody. V roce 1898-1900 se dala do pohybu čedičová suť, klouzající po slínovém podloží pod hradem Hazmburk. Pohyb byl pomalý, jen 5 km/hod., a tak se mohlo obyvatelstvo včas vzdálit z ohrožených míst. Část obce Klapý však byla sesuvem pobořena. Pohyb se opakoval ještě v roce 1936. ...

 

 

reklama:

Libochovice.eu 1998 - 2009 © Všechna práva vyhrazena

REKLAMA:
zastřešení bazénu | domácí elektrárna | fotovoltaická klimatizace | Zastrešenie bazénov
pronájem střech | prodej pozemku Úvaly | fotovoltaické nanofólie
integrovaná fotovoltaika | Überdachung der Schwimmbecken | solární klimatizace
fotovoltaické nanočlánky nanotechnologie | Zastrešenie bazénov |